4 วัดศักดิ์สิทธิ์

วัดพระแก้ว 4 วัดศักดิ์สิทธิ์

4 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าไปไหว้เพื่อสเริมสิริมงคล 4 วัดศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปและวัดหนุนดวงใจคนไทย เมื่อไหร่จะลองไป หรือไปวัดโดยหวังว่าจะได้รับพรอันดีแต่ถึงแม้คุณจะเคร่งศาสนาไม่มากก็น้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาส่งผลต่อจิตใจ อย่างน้อยก็ทนทุกข์และขอพรก็ช่วยได้ ถือเป็นเงินบำรุงวัดให้กับผู้ทุกข์ทั้งกายและใจ พวกเขามาพักผ่อนด้วยกัน… วัดพระแก้ว “วัดพระแก้วตั้งอยู่บนถนนไตรลาศ ใจกลางเมืองเชียงราย ในวัดแห่งนี้เองที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตามประวัติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2440 ในสมัยพระเจ้าสามพันแก่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องฟ้าได้แกะสลักเจดีย์ร้างและพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ภายในเจดีย์ ต่อมามีรอยร้าวแห่งรักเผยว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวทำจากหยก พระแก้วมรกต เฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ หอพระหยก อาคารสไตล์ล้านนาโบราณที่ประดิษฐาน “ พระพุทธตะกร บนผนังอาคาร “ นอติวาสศรมงคล ” หรือ ` ประโยค เชียงราย ” จัดแสดงกิจกรรมจากตำนานพระแก้วมรกตคือ วาด และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระหยกแห่งเชียงรายเข้าวัด “พิพิธภัณฑ์หงษ์หลวงเส็งแก้ว” การก่อสร้างอาคารประยุกต์สไตล์ล้านนา เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน […]