วัดเชียงราย สายมู

1.พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี, เชียงราย

6 วัดที่เชียงราย สายมูห้ามพลาด ต้องไปเช็คอินสักหน่อย วัดเชียงราย สายมู ภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้มีบุญอย่างเราๆ เราก็ไม่ควรลืมไปเยี่ยมชมศาลเจ้าและขอพรตลอดทั้งปีเพื่อเติมคะแนนบุญ ติดตามการเดินทางของ glikoss.com ผ่านวัดทั้งห้าของเขาในจังหวัด เชียงราย อย่าพลาดผลบุญ ไหว้เพิ่มสิริมงคล เรารับรองว่า เราได้คัดวัดเด็ดจริงๆ สวยจริงๆ น่าทึ่งจริงๆ แนะนำให้รวบรวมทั้งหมด 5 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความนิยมต่อไป 1.พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี, เชียงราย พระโบลงมัทธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตย์มหาสันติคีรี เจดีย์สไตล์ล้านนาอันงดงามนี้ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของแม่สลองที่ความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอคอยแห่งนี้สร้างโดยมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสลดลง แต่ละด้านมีซุ้มโค้ง 3 ซุ้มตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเทา บ้านที่มีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ด้านและระฆังประดับด้วยแผ่นทองคำ ลวดลายแกะสลักอย่างสวยงาม ใกล้เจดีย์ยังมีวิหารสไตล์ล้านนาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ คุณต้องไปเห็นด้วยตาของคุณเองสักครั้ง Location: ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย Open–Close: เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. 2.วัดห้วยปลากั้ง, เชียงราย (Wat Hyua […]