4 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าไปไหว้เพื่อสเริมสิริมงคล

4 วัดศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปและวัดหนุนดวงใจคนไทย เมื่อไหร่จะลองไป หรือไปวัดโดยหวังว่าจะได้รับพรอันดีแต่ถึงแม้คุณจะเคร่งศาสนาไม่มากก็น้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาส่งผลต่อจิตใจ อย่างน้อยก็ทนทุกข์และขอพรก็ช่วยได้ ถือเป็นเงินบำรุงวัดให้กับผู้ทุกข์ทั้งกายและใจ พวกเขามาพักผ่อนด้วยกัน…

วัดพระแก้ว

“วัดพระแก้วตั้งอยู่บนถนนไตรลาศ ใจกลางเมืองเชียงราย ในวัดแห่งนี้เองที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตามประวัติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2440 ในสมัยพระเจ้าสามพันแก่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องฟ้าได้แกะสลักเจดีย์ร้างและพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ภายในเจดีย์ ต่อมามีรอยร้าวแห่งรักเผยว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวทำจากหยก พระแก้วมรกต เฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ หอพระหยก อาคารสไตล์ล้านนาโบราณที่ประดิษฐาน “ พระพุทธตะกร บนผนังอาคาร “ นอติวาสศรมงคล ” หรือ ` ประโยค เชียงราย ” จัดแสดงกิจกรรมจากตำนานพระแก้วมรกตคือ วาด และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระหยกแห่งเชียงรายเข้าวัด

“พิพิธภัณฑ์หงษ์หลวงเส็งแก้ว” การก่อสร้างอาคารประยุกต์สไตล์ล้านนา เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยมีคุณอมรา (แสงแก้ว) มุนีคนองงค์เป็นผู้อุปถัมภ์ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปองค์สำคัญ ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในรูปแบบสมัยใหม่

วัดร่องขุ่น 4 วัดศักดิ์สิทธิ์

วัดร่องขุ่น 4 วัดศักดิ์สิทธิ์

“วัดร่องขุ่นได้รับการออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งต้องการสร้างวัดที่มีลักษณะคล้ายเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ แต่หลังจากซื้อที่ดินเพิ่มและได้รับผู้บริจาคชื่อ นายวันชัย วิชชากร ปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ และปัจจุบันเป็นพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือ พระกิตติพงศ์ นั่นนายกัลยาโน”

โบสถ์ขาว ความหมาย สะพานพุทธอันบริสุทธิ์ ข้ามจากสังฆะสู่แดนพุทธ เขี้ยวหรือปากปีศาจ สันสะพานกิเลส ด้านละ 8 ปีศาจ ตรงกลางสะพาน 2 ตน : เขาพระสุเมรุ น้ำหวานดอกบัว : บน ด้านข้างของวัดมีดอกใหญ่สี่ดอก แทนที่จะเป็นซุ้มดอกไม้อันสูงส่ง 4 ดอก คือ โศถปัน สกิทาคามี อนาคามิ และพระอรหันต์ คอน อนัตตา”

วัดร่องเสือเต้น 4 วัดศักดิ์สิทธิ์

วัดร่องเสือเต้น

‘โบสถ์สีฟ้าถูกสร้าง’ ศิลปะประยุกต์ในประเทศไทยประกอบด้วยงานศิลปะที่สวยงามและหายากซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่นจากเชียงราย พุทธกับแก้ว และซาร่าห์นก ลูกศิษย์ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปะประยุกต์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ความตัดกันของสีน้ำเงินและสีทอง และมีลวดลายไหลลื่นต่างๆ โดยเฉพาะรูปปั้นบันไดนาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันมีความละเอียดอ่อน และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ชัดเจนเมื่อเทียบกับประติมากรรมทั่วไป ”

“หน้าวัดมีซุ้มประตูวัดอันงดงาม สร้างเป็นนาคเต่ามูตลินและปู่สลิโธ ภายในวิหารมีภาพวาดและจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ มีเทวรูปสีขาว สูง 6.50 เมตร กว้าง 5 เมตร มีพระแท่งจำนวน 88,000 องค์ ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลโพธิไตรโลกนารถ” ฝังไว้ที่ลำพูนและแหวนเงินทองมากมาย ใต้รูปปั้นนี้ ”

“ด้านหลังวิหารยังมีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ปางประทับเครือญาติด้วย ถัดมาเป็นพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีสูง 20 เมตร สมเด็จพระสังฆราชปาลินายก จากสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร”

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

“วัดผาพระขันธ์” ตั้งอยู่ที่ ตำบลลิ้มกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา รอบวัดเป็นเนินเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม ศูนย์กลางของวัดแห่งนี้คือ ‘พบโชคธรรมเจดีย์’ รูปทรงแหลมแปลกตาที่ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา รูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองด้านของบันไดมุงหลังคาสีแดง พระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ และพระแม่กวนอิมที่ประดิษฐานนั้นแกะสลักจากไม้จันทน์หอมชิ้นใหญ่ ”

“พระอุโบสถสีขาวตรงทางเข้าเป็นบันไดนาค ด้านหลังทั้งหมดปูด้วยปูนปั้นวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวผนังลายปูนปั้นสวยงาม”

“รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่ากับอาคารสูง 25 ถึง 26 ชั้น และตั้งอยู่บนยอดเขา เชื่อกันว่าได้มา”